Mooie beschermde natuur, toegankelijk voor iedereen

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersbewegingen met als doel het beschermen van kwetsbaren en bedreigde natuur in Vlaanderen. Ze nemen het voortouw in Vlaanderen voor al wat natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt. Natuurpunt heeft al een lange weg afgelegd. De vereniging werd opgericht in 1933. De eerste twee gebieden die aangekocht werden, zijn de welbekende Snepkensvijver en de Tikkebroeken. Ondertussen beschikken ze over meer dan 23.000 ha en meer dan 100.000 leden. Over een kleine vooruitgang gesproken.

Mensen hebben natuur nodig. Natuurpunt wil daarom grote aaneengesloten natuurgebieden verkrijgen. Deze zijn makkelijker en efficiënt te beheren. Er wordt zo meer ruimte voor spontane processen gecreëerd. Ieder mens heeft recht op natuur in zijn leven. Natuurpunt maakt er een punt van iedereen toegang te geven tot natuur in zijn buurt en alle gebieden voor bezoekers open te stellen.

Ze staan zowel in voor de bescherming van stadsbossen, stadsnatuur en erfgoed als voor de verbetering van de kwaliteit van het landschap in het platteland. Zowel steden en het platteland krijgen hierdoor een mooie en natuurlijke uitstraling.

natuur

Ook aan de kansarmen wordt gedacht

 Meer dan 500 verschillende natuurgebieden worden door Natuurpunt beheerd. Hierin zijn verschillende wandel- en fietsroutes aangeduid. Er wordt duidelijk aangegeven welke routes geschikt zijn voor rolstoelgebruikers, kinderen of honden. Dit alles wordt beheerd door vrijwilligers. De vrijwilligers nemen het initiatief. Ze zorgen voor de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurgebieden. Hierin worden ze bijgestaan door professionele ploegen. Het mooie aan Natuurpunt is dat ze werk voor honderd arbeiders van economisch lagere klasse creëren. Mensen die het moeilijk hebben om een job te vinden in de maatschappij krijgen bij Natuurpunt een kans. Er wordt voor goede werkomstandigheden en doorgroeimogelijkheden gezorgd. Ook tracht men steeds jongeren te betrekken bij de verschillende activiteiten. Natuurpunt brengt mensen van verschillende maatschappelijke klassen samen die allen zonder politieke of andere overtuiging willen bijdragen aan de verbetering van de natuur in Vlaanderen.

 wandelen

Vrijwilligers doen het grote werk

Natuurpunt zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om van de natuur te genieten. Door middel van honderden wandelpaden, verschillende fietsroutes en speelbossen is er voor elk wat wils. Elk gebied is uitgerust met zitbanken zodat jong en oud hiervan kan profiteren. Jaarlijks worden er enorm veel activiteiten georganiseerd. Dit gaat van gegidste wandelingen tot cursussen en workshops. Ook dit is allemaal te danken aan de vrijwilligers. Natuurpunt bestaat uit 160 plaatselijke afdelingen die ook nog eens uit verschillende werkgroepen bestaan. De afdelingen bevinden zich zowel op lokaal, regionaal als op gewestelijk niveau. Elke werkgroep heeft zijn eigen thema. Het werk en de resultaten van elke groep zorgt ervoor dat de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten wordt gehouden. Natuurpunt wordt als het ware bijna volledig gedragen door gemotiveerde vrijwilligers.

natuur
bos
Vlaamse natuur

Politiek onafhankelijk het natuurbeleid van de overheid beïnvloeden 

Al dit werk is niet voor niets. Natuurpunt vormt namelijk de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid. Een van de principes van Natuurpunt is om politiek onafhankelijk te pleiten voor betere natuur. Ze gaan de dialoog aan met beleidsmakers op alle niveaus en er worden beleidsadviezen geformuleerd via standpunten, campagnes en acties. Ook laten ze van zich horen in het maatschappelijk debat. Politieke neutraliteit is voor hen heel belangrijk. Ze willen de overheid enkel en alleen aanzetten tot resultaten.

Verschillende partnerschappen zorgen voor natuurwinst

Er bestaan verschillende samenwerkingen met de diverse overheden, landbouwers, andere verenigingen en bedrijven. Dit laatste is misschien wat verbazend. Elk bedrijf heeft een impact op het milieu. Nu is het zo dat bedrijven zich steeds bewuster worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en steeds meer inspanningen leveren om deze impact te verkleinen. Ze raadplegen Natuurpunt voor verschillende doeleinden. Het ecologisch inrichten van een bedrijfsterrein, het verkleinen van de ecologische impact en het bevorderen van het ecologisch bewustzijn bij het personeel en klanten zijn hier enkele voorbeelden van. Bedrijven zoals BAM en Alpro zijn bekende partners.

De partners op hun beurt ondersteunen de aankoop en ontwikkeling van de natuurgebieden. Ze zetten zich ook in voor de realisatie van andere, verwante projecten. Ze helpen Natuurpunt te groeien door het werven van leden door hun soms exclusieve voordelen aan te bieden. Natuurwinst staat echter steeds voor bij de samenwerking met de verschillende commerciële partners. Elke partner moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voor de samenwerking gestart kan worden. Door middel van een vragenlijst over de ecologische ambities, het concrete sociale engagement en de middelen die een bedrijf hieraan besteed. Natuurpunt wil structurele en vooral langdurige partnerschappen. De relevantie van elke samenwerking wordt minstens elk jaar beoordeeld.

fietsroute

Natuur staat steeds voorop

 Het doel van Natuurpunt is het zogenaamde natuurgevoel te stimuleren. Ze laten mensen kennis maken met de natuur en zorgen voor sensibilisatie om respectvol met de natuur om te gaan. Ze baseren zich hier bijna volledig voor op vrijwilligers. Er worden een aantal jobs gecreëerd en ook jongeren worden bij de verschillende activiteiten betrokken. Natuurpunt tracht natuur hoog op de politiek agenda te krijgen terwijl ze politiek onafhankelijk blijven. Een wisselwerking met verschillende partners zorgt tegelijkertijd voor natuurwinst en groeiend aantal leden. En dit allemaal met een duidelijke missie in het achterhoofd: meer waardevolle natuur in Vlaanderen, dicht bij huis en toegankelijk voor iedereen.