Ook al ontbreekt het nog vaak aan uitrusting en opleiding, de nieuwe technologieën nemen eindelijk een plaats in het dagelijkse leven van de leerkrachten en leerlingen België. Zelfs de smartphone heeft ondertussen apps die net zo nuttig zijn voor leerkrachten als voor leerlingen.

In tegenstelling tot wat velen zouden verwachten is het niet alleen maar in Vlaanderen en Brussel, maar ook in Wallonië dat nieuwe technologieën hun weg gevonden hebben in het onderwijs. Zo wordt er in Wallonië een nieuwe methode gebruik om uitleg te geven over het Belgische federalisme. Leerlingen maken gebruik van tablets en videomateriaal om modules daarrond te ontwikkelen voor hun medeleerlingen. De docenten maken eveneens gebruik van dit systeem om tutorials te maken voor hun leerlingen. Voor de docenten heeft het maken van deze tutorials een nieuwe leerdynamiek gestimuleerd. Ze gebruiken nieuwe technologieën om toegang te krijgen tot onderwijsmateriaal, verbinding te maken met anderen en inhoud te ontwikkelen, zowel binnen als buiten het klaslokaal. In de resultaten is er een echte verbetering zichtbaar. Ondertussen maken ze van de kleuterschool tot het hoger onderwijs gebruik van digitale technologieën.

tablet studie

Tijdens de piek van de coronacrisis konden veel leerlingen niet, of maar enkele dagen per week, naar school. Tijdens deze periode had de digitalisering een olievlekeffect. Leerkrachten moesten hun leerlingen via de computer energie en hulp geven om hun taken te kunnen maken en om te studeren. Zowel op het niveau van de school als op het niveau van de leerlingen werden zoveel mogelijk digitale technologieën ingezet.

ontwikkelen Studie
 e-learning

Dit zal zich in de toekomst verder zetten

Aangezien het e-learningsysteem zich in de toekomst nog verder zal ontwikkelen komt er een verdere herziening van de lerarenopleiding. Het pedagogisch gebruik van deze nieuwe technologieën zal verder vergemakkelijkt worden door het meer financieren door de overheid van verschillende hulpmiddelen zoals tablets, laptops of interactieve whiteboards in alle disciplines van het onderwijs. Ze zullen steeds meer door dringen in scholen. Studenten zullen meer producenten van kennis worden dan consumenten. Meer dan het medium is het leerzame gebruik van deze technologieën door de leerkrachten belangrijker, omdat de leerlingen nu de mogelijkheid hebben om in hun eigen tempo te oefenen en gepersonaliseerde terugkoppeling te krijgen, om te experimenteren in virtuele omgevingen, om online content die ze ontwikkelen te delen, om tekst te bewerken meerderen tegelijk. Of om op afstand te communiceren met andere klassen of hun leraar.

Nieuwe technologiën om het onderwijs te verbeteren

Het pact voor de verbetering van het onderwijs moet het pedagogisch gebruik van nieuwe technologieën versnellen met de omschrijving van digitale vaardigheden voor elke discipline, variërend van het zoeken naar belangrijke informatie op het web tot pure codering. Sommige leerplanne, eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden nu herschreven om deze vaardigheden in te passen.

 technologiën onderwijs
Nieuwe technologiën studie

Er worden proefprojecten gestart om tools te testen

Zo is er in een Waalse school een digitale tool getest met leerlingen van de 5e basisschool in de Nederlandse taalcursus. Dit maakt het leren mobiel, niet alleen op het aangesloten apparaat, maar ook door het buiten het klaslokaal te gebruiken. Als onderdeel van het onderzoek reisden de leerlingen naar in het Hergé-museum om informatie in het Nederlands te vinden en verschillende missies op te lossen via het spel.

Iedereen is het erover eens dat de nieuwe technologieën uitgebreid moeten worden in het onderwijs, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Het juiste gereedschap moet beschikbaar zijn en aan de verwachtingen van zowel de leerkracht als de leerling voldoen.