Heb je soms last van een zware voet in het verkeer? Dan rijg je de snelheidsovertredingen misschien wel aan elkaar. Naast boetes voor overdreven snelheid, kan je ook te kampen krijgen met zwaardere sancties. Ontdek alles wat je weten moet over snelheidsovertredingen, het intrekken van je rijbewijs en het rijverbod.

Geldboete

Te snel rijden kan je meestal niet onbestraft en daarom krijg je een snelheidsboete. De hoogte van de geldboete is afhankelijk van de gemeten snelheid en de toegelaten snelheid. Reed je te snel, dan maak je kans op een geldboete van 53 euro tot zelfs 4000 euro.

mini

Intrekking rijbewijs

Naast het krijgen van een snelheidsboete of een rijverbod, kan ook je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden door de politie. Meestal is dit voor een periode van 15 dagen. Je bent dan effectief je rijbewijs kwijt. Na het verstrijken van de 15 dagen, kan je het terug afhalen op het politiecommissariaat.

Geldboete

Rijverbod

Vanaf het overtreden van een bepaalde grens, gaat er een rijverbod in. Daarnaast gaat dit gepaard met een dagvaarding door de politierechtbank. Je zal er dus ditmaal niet simpelweg vanaf komen door het betalen van een geldboete. Het rijverbod gaat in wanneer je de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer (in geval van een bebouwde kom, schoolomgeving, (woon)erf of zone 30) of 40 kilometer overschrijdt. Indien je gedagvaard wordt door de politierechtbank, kan je je laten bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in verkeersrecht. Je hebt namelijk vaak recht op een gratis advocaat via je verzekering.

Heb je je rijbewijs nog geen twee jaar? Dan word je extra gestraft in het geval van een snelheidsovertreding. Je krijgt een rijverbod én krijgt je rijbewijs pas terug nadat je opnieuw een theoretisch of praktijkexamen hebt afgelegd.

Wat kan je doen wanneer je rijbewijs wordt ingetrokken?

In geval van een overdreven snelheidsovertreding, rijden onder invloed van drugs of alcohol, rijden tijdens een rijverbod of het plegen van een vluchtmisdrijf, riskeer je je rijbewijs (tijdelijk) te verliezen.

Je bent verplicht gevolg te geven aan het indienen van je rijbewijs. Doe je dit niet, dan riskeer je naast een geldboete ook een gevangenisstraf. Wanneer je je rijbewijs kwijt bent, mag je – vanzelfsprekend – geen motorvoertuig zoals een wagen besturen.